Претрага доктора

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Радно време:
понедељак – петак од 07:00- 20:00 часова
субота од 08:00 – 18:00 часова по распореду

Тел: 037/3826-645


Одсек за правне и опште послове

– Радмила Радмановац, референт за правне, кадровске и административне послове
– Сања Михајловић, технички секретар
– Драгана Живадиновић, дипломирани правник


Одсек за економско – финансијске и књиговодствене послове са информатиком

– Гордана Марјановић, дипломирани економиста за финансијско – рачуновоствене послове
– Славица Московљевић, шеф рачуноводства
– Предраг Чолић, администратор информационих система и технологија


 

Одељење за техничке и друге сличне послове

– Бисерка Дељанин, куварица
– Љубиша Живанчевић, домар – мајстор одржавања
– Верица Дељанин, техничар одржавања одеће

Спремачице:
– Слађана Каламковић
– Славица Богићевић
– Гордана Здравковић
– Драгана Ковачевић
– Радица Милосављевић