Претрага доктора

Изабрани лекари

I  ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

ДР МИЛОСЛАВ РАДИСАВЉЕВИЋ,спец.општемедицине, ИД број 19002386

ДР МИРЈАНА ШЉИВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19002394

ДР ВЕСНА ПЕТРОВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19002327

ДР ЗВЕЗДАН НЕДЕЉКОВИЋ, спец. ургентне медицине, ИД број 19002416

ДР МИРЈАНА МИХАЈЛОВИЋ, доктор медицине, ИД број 19002475

ДР МАРИЈА АНТИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19005490

ДР БОЈАН ЦВЕТКОВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19005520

ДР СНЕЖАНА РАДОСАВЉЕВИЋ, спец.опште медицине, ИД број 19002343


II  ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ ПЕДИЈАТРИЈЕ

ДР СОЊА СТЕВОВИЋ ПЕТРОВИЋ, спец.педијатрије, ИД број 19005504

ДР АЛЕКСЕЈ ПОПОВИЋ, спец.педијатрије, ИД број 19002351


III ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ ГИНЕКОЛОГИЈЕ

ДР СОЊА ПАВЛОВИЋ, спец. гинекологије и акушерства, ИД број 19004079 ( 50% радног времена)

ДР РАДИЦА РИЛАК, спец.гинекологије и акушерства, ИД број 19004095


IV ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ ИЗ ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИЈЕ

ДР АЛЕКСАНДАР МИЉКОВИЋ, доктор стоматологије, ИД број 19002459

ДР ЗОРАН ШЉИВИЋ, доктор стоматологије, ИД број 19002432

ДР ВЛАДАН МИЉОЈКОВИЋ, доктор стоматологије, ИД број 19005660