Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине, медицинска сестра, возач

20/10/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца, медицинска сестра, возач

Pogledajte sve Oglasi, Новости
27/07/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
09/07/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
17/06/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 3 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
14/06/2021

Рад на пословима радног места спремач-ца просторија у којима се пружају здравствене услуге . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
05/06/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
19/05/2021

Рад на пословима радног места медицинска сестра – техничар у амбуланти/ стационару у Служби опште медицине са ХМП, кућним лечењем поливалентном патронажом и Стационаром . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
31/03/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине изабрани лекар за одрасле / доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле . . . 4 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
19/02/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине изабрани лекар за одрасле / доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле у Служби опште медицине са ХМП, кућним лечењем поливалентном патронажом и Стационаром, са пуним радним временом . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
26/01/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине изабрани лекар за одрасле / доктор медицине специјалиста изабрани лекар за одрасле у Служби опште медицине са ХМП, кућним лечењем поливалентном патронажом и Стационаром, са пуним радним временом . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости