Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – спремачица просторија, доктор специјалиста педијатар, доктор специјалиста хмп, медицинска сестра техничар

16/03/2023

Рад на пословима радног места спремачица просторија, доктор специјалиста педијатар, доктор специјалиста хмп, медицинска сестра техничар . . . по 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
31/01/2023

Рад на пословима радног места медицинска сестра – техничар . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
04/10/2022

Рад на пословима радног места технички секретар . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
04/10/2022

Рад на пословима радног места медицинске сестре . . . 2 извршиоца и спремачице просторија . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
04/07/2022

Рад на пословима радног места: технички секретар у Одсеку за правне и опште послове

Pogledajte sve Oglasi, Новости
19/05/2022

Рад на пословима радног места дипломирани економиста и спремач-ца просторија . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
22/12/2021

Рад на пословима радног места: доктор медицине специјалиста/ доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Pogledajte sve Oglasi, Новости