Претрага доктора

Извештај CОVID амбуланте ДЗ Брус на дан 08.10.2022.

04/10/2022

Рад на пословима радног места технички секретар . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
04/10/2022

Рад на пословима радног места медицинске сестре . . . 2 извршиоца и спремачице просторија . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
28/07/2022

у циљу унапређења и повећања квалитета рада . . .

Pogledajte sve Новости
28/07/2022

у оквиру Пројекта „Хитан одговор Републике Србије на COVID- 19″ . . .

Pogledajte sve Новости
12/07/2022

Овде можете да преузмете измењену верзију плана

12/07/2022

Овде можете да преузмете план

04/07/2022

Рад на пословима радног места: технички секретар у Одсеку за правне и опште послове

Pogledajte sve Oglasi, Новости
20/05/2022

Рад на пословима радног места дипломирани економиста и спремач-ца просторија . . .