Претрага доктора

Јавна набавка: 12/19

16/09/2019

УСЛУГА, ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА, ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА . . .

11/09/2019

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЗУБАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ . . .

03/07/2019

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И ДРУГОГ МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА . . .

29/05/2019

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ . . .

20/05/2019

ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА . . .

14/05/2019

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА: HELIANT HEALTH, HELIANT MONEO И LIS . . .

26/04/2019

УСЛУГА , ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС- ЛАМЕЛА . . .

23/02/2019

Овде можете да преузмете план

13/12/2018

НАБАВКА ЛОЖ УЉА

20/09/2018

УСЛУГА , ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС- ЛАМЕЛА . . .