Претрага доктора

Измењена верзија плана јавних набавки за 2022. годину

12/07/2022

Овде можете да преузмете измењену верзију плана

12/07/2022

Овде можете да преузмете план

18/03/2021

Овде можете да преузмете план

09/08/2020

НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦA . . .

26/06/2020

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА . . .

18/06/2020

ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА . . .

05/06/2020

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА: HELIANT HEALTH, HELIANT MONEO И LIS . . .

27/04/2020

ЛЕКОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС . . .

01/04/2020

НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 3 МЕСЕЦA . . .

05/03/2020

НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ . . .