Претрага доктора

Одлука о плану јавних набавки за 2023. годину

27/02/2023

Овде можете да преузмете одлуку

27/02/2023

Овде можете да преузмете план

12/07/2022

Овде можете да преузмете измењену верзију плана

12/07/2022

Овде можете да преузмете план

18/03/2021

Овде можете да преузмете план

09/08/2020

НАБАВКА РЕАГЕНАСА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦA . . .

26/06/2020

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА . . .

18/06/2020

ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА . . .

05/06/2020

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА: HELIANT HEALTH, HELIANT MONEO И LIS . . .