Претрага доктора

Дани акредитације у Дому здравља Брус

04/07/2024

У Дому здравља Брус су од 2. до 4. јула 2024. боравили спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Дом здравља Брус је први пут акредитован 2013.године, када је добијен сертификат на 3 године, а 2016.на 7 година.

Континуираним радом на побољшању квалитета рада, поштовању важећих процедура и увођењу нових, бољој опремљености здравствене установе уз помоћ средстава локалне самоуправе и учешћима на пројектима, бољој кадровској обезбеђености у складу са Кадровским планом који доноси Министарство здравља, дошли смо до побољшања квалитета рада, бољих услова за рад, већег задовољства корисника здравственом заштитом на територији Општине Брус а тиме је и настављен процес акредитације . . .

 


Pogledajte sve Новости