Претрага доктора

Јавна набавка услуга збрињавања отпада

11/04/2024

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА ФАРМАЦЕУТСКОГ, ХЕМИЈСКОГ И ОСТАЛОГ ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА  У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋОМ ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ ИЗ ТЕ ОБЛАСТИ У ДОМУ ЗДРАВЉА БРУС ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ

Позив за подношење понуда