Претрага доктора

Извештај о раду  COVID амбуланте од 05.04.2021. до 10.04.2021.

10/04/2021

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС
Број: 302/32
10.04.2021.године
Брус, Краља Петра I бр.9

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ COVID АМБУЛАНТЕ
05.04.2021.-10.04.2021.

Од дана формирања амбуланте за фебрилна стања и респираторне инфекције (Covid амбуланте) 16.03.2020. у Дому Здравља Брус је до 10.04.2021 прегледано је укупно 7977 пацијената.
Узето је 708 PCR теста, од чега је 130 узорака позитивно.
Урађено је 1328 серолошких тестова од чега је позитивних 224 , са прележаном инфекцијом 325 пацијeната.
Урађено је 1589 антигенских тестова, а 647 је било позитивно.
На болничко лечење је до сада послато 285 пацијента.
До 10.04.2021. тестирано је 83 радника Дома Здравља Брус.
Било је позитивно 8 лекара , 13 медицинских сестара и 2 немедицинска радника.

Од 05.04.2021-10.04.2021

У амбуланти је прегледано 277 пацијента од чега је 105 првих и 172 поновна прегледа.
Урађенo је 114 антигенских тестова од тога 49 позитивно.
Урађено je 6 PCR теста – 1 је негативн а за 5 се чека резултат.
На болничко лечење упућено је 2 пацијената.
У овом периоду тестиран је 1 запослени -немедицински радник и он је антигенски негативан.