Претрага доктора

Јавна набавка: 8/20

09/08/2020

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА –  РЕАГЕНАСА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦA

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора