Претрага доктора

Јавна набавка: 9/20

05/06/2020

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА – 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА: HELIANT HEALTH, HELIANT MONEO И LIS

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација