Претрага доктора

Извештај о активностима Дома Здравља Брус y оквиру реализацијe пројекта “Дани бесплатних превентивних прегледа”

30/10/2017

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС У ОКВИРУ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА “ДАНИ  БЕСПЛАТНИХ  ПРЕВЕНТИВНИХ ПРЕГЛЕДА” 15.10.2017. ГОДИНЕ

 

Укупан број пацијената::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 170

Број осигураних пацијената :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 134

Број неосигураних лица:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::   36

Број гинеколошких прегледа::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 36

Број пацијената PSA (лабораторијске анализе):::::::::::::::::::::::::::::: 73

Број пацијената којима је урађен ултразвук абдомена ::::::::::::::::::: 64

Број пацијената којима је урађен ЕКГ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 72

Број пацијената којима је урађена гликемија :::::::::::::::::::::::::::::::: 73

Број пацијената којима је измерен крвни притисак ::::::::::::::::::::::  73

 

Дом здравља Брус ће наставити реализацију даљих активности у оквиру  пројекта Министарства здравља Републике Србије . . .