Претрага доктора

Стање и промене на рачуну на дан

03/04/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 01.04.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 0

01/04/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 31.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 3

01/04/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 27.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

26/03/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 25.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

25/03/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 24.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

24/03/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

24/03/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 2

19/03/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1

18/03/2020

Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.03.2020. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 1