Претрага доктора

Саветник за заштиту права пацијената

Пацијент- корисник здравствене заштите у Дому здравља Брус, уколико сматра да су му ускраћена или повређена права утврђена прописима из области здравствене заштите може да се обрати саветницима пацијената, који су запослени у Општинској управи Брус, сваког радног дана од 07-15 часова:

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗАНИМАЊЕ

МЕСТО РАДА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

 ДРАГАНА МЛАДЕНОВИЋ

ДИПЛ.ПРЕВНИК

ОПШТИНСКА УПРАВА- КАНЦЕЛАРИЈА БР.11

037/3826-840 ЛОКАЛ 112    

       

 

ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

ДИРЕКТОР

Др Соња Павловић, спец. гинекологије и акушерства