Претрага доктора

Основни подаци

Назив: Дом здравља Брус
Седиште: Брус, ул. Краља Петра I бр. 9 37220 Брус
Оснивач: Република Србија – Министарство здравља
Директор: Др Соња Павловић, специјалиста гинекологије и акушерства
Телефон: 037 3 826 645
Факс: 037 3 826 657
Email: dzbrus@mts.rs


 ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС

 

УПРАВНИ ОДБОР

Бобан Симић, дипломирани правникпредседник у оставци

Бојана Виријевић, дипломирани економиста, заменик

Др Зоран Грујић, специјалиста епидемиологије, члан

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Иван Јевтић, дипломирани ветеринар, председник

Емина Миљковић, дипломирани економиста, заменик

Др Радица Рилак, специјалиста гинекологије и акушерствачлан


СТРУЧНИ ОРГАНИ

 

СТРУЧНИ САВЕТ

Др Алексеј Поповић, спец.педијатрије, председник

Др Весна Петровић, спец.опште медицине, заменик председника

Др Зоран Илић, спец. физикалне медицине и рехабилитације

Др Марија Антић, спец. опште медицине

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Зорица Грујић, вмс, главна сестра

 

 ЕТИЧКИ ОДБОР

Др Драгутин Радосављевић, спец. радиологије

Др Биљана Миљковић, спец. пнеумофтизиологије

Др Мирослав Панић, спец. интерне медицине

Гордана Миљојковић, медицинска сестра

Ана Марковић, медицинска сестра

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Др Бојан Цветковић, спец. опште медицине

Др Радица Рилак, спец.гинекологије и акушерства

Драгана Недељковић, вмс


СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

 

Др Соња Павловић, специјалиста гинекологије и акушерства, директор

Др Соња Стевовић Петровић, спец.педијатрије

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Др Милослав Радисављевић, спец.опште медицине

Др Биљана Миљковић, спец.пнеумофтизиологије

Др Драгутин Радосављевић, спец.радиологије

Др Ненад Томић, спец.клиничке биохемије

Др Зоран Илић, спец.физикалне медицине и рехабилитације

Др Радица Рилак, спец.гинекологије и акушерства

Др Звездан Недељковић, спец.ургентне медицине

Др Весна Петровић, спец.опште медицине

Зорица Грујић, вмс, главна сестра