Претрага доктора

Основни подаци

Назив: Дом здравља Брус
Седиште Брус, ул. Краља Петра I бр. 9 37220 Брус
Оснивач: Скупштина општине Брус
Директор: Др Соња Павловић, специјалиста гинекологије и акушерства
Телефон: 037 3 826 645
Факс: 037 3 826 657
Email: dzbrus@mts.rs

 

ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
УПРАВНИ ОДБОР

Бобан Симић, из Грашеваца, представник оснивача

Бојана Виријевић, из Разбојне, представник оснивача,

Др Зоран Грујић, из Бруса, представник здравствене установе

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Иван Јевтић из Разбојне, представник оснивача

Емина Миљковић из Разбојне, представник оснивача

Др Радица Рилак из Крушевца, представник здравствене установе

 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ

СТРУЧНИ САВЕТ

Др Зоран Илић, спец.физикалне медицине и рехабилитације

Др Весна Петровић, спец.опште медицине

Др Биљана Миљковић, спец.пнеумофтизиологије

Др Милослав Радисављевић, спец.опште медицине

Др Звездан Недељковић, спец. ургентне медицине

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Др Алексеј Поповић, спец.педијатрије

Зорица Грујић, вмс, главна сестра

 

СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ

Др Соња Павловић, специјалиста гинекологије и акушерства, директор

Др Соња Стевовић- Петровић, спец.педијатрије

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Др Милослав Радисављевић,спец.опште медицине

Др Биљана Миљковић, спец.пнеумофтизиологије,

Др Драгутин Радосављевић, спец.радиологије,

Др Ненад Томић, спец.клиничке биохемије,

Др Зоран Илић, спец.физикалне медицине и рехабилитације,

Др Радица Рилак, спец.гинекологије и акушерства,

Др Звездан Недељковић, спец.ургентне медицине,

Др Весна Петровић, спец.опште медицине

Зорица Грујић, вмс,  главна сестра

 

ЕТИЧКИ ОДБОР

Др Ненад Томић, представник запослених

Гордана Миљојковић,  представник запослених

Смиљана Рилак, представник запослених

Горан Деспотовић, дипл.правник, представник грађана

Радован Радмановац, дипл.правник, представних грађана

 

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Др Радица Рилак, спец.гинекологије и акушерства

Др Александар Миљковић, доктор стоматологије

Др Мирјана Михајловић, доктор медицине

Зорица Грујић, вмс, главна сестра