Претрага доктора

Обим, садржај права и партиципација

pdf Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2016. годину – постављено 22.02.2016.

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

који обухвата:

IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)

IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

који обухвата:

VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:

VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)

VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)

VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)

VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)

VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)

VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)

VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА

ОБРАСЦИ

pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ

pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2015. годину – постављено 13.01.2015.

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

који обухвата:

IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)

IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

који обухвата:

VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:

VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)

VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА:VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ (члан 41. став 1. тачка 8) Закона)

VI.3.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ ТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, (члан 41. став 1. тачка 1) Закона)

VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, (члан 41. став 1. тачка 2) Закона)

VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, (члан 41. став 1. тачка 4) Закона)

VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, (члан 41. став 1. тачка 5) Закона)

VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, (члан 41. став 1. тачка 10) Закона)

VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА

ОБРАСЦИ

pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ

pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2014. годину – постављено 16.01.2014. – СТУПА НА СНАГУ 23.01.2014.

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

који обухвата:

IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)

IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

који обухвата:

VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 1) Закона/(1-30)

VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.2.1 – VI.2.3.) (1-11)

VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА /члан 41. тачка 2) Закона/

VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.3.1 – VI.3.7.) (1-99)

VI.3.1 КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, /члан 41. тачка 2) Закона/

VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, /члан 41. тачка 4) Закона/

VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, /члан 41. тачка 5) Закона/

VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, /члан 41. тачка 10)Закона/

VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА

VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 8) Закона / (1-6)

VI.5. ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 9) Закона (1-10)

VI.6. ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 7) Закона/ (1-7)

VI.7. УРГЕНТНИ СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА /члан 41. тачка 6) Закона/ (1-40)

VI.8. ХИТНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ /члан 41. тачка 3) Закона/ (1-10)

ОБРАСЦИ

pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ

pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2012. годину (интерно пречишћен текст) – постављено 24.09.2012.

pdf (1) Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. годину – постављено 08.01.2013.

* Све прилоге (I. – VI.) као и обрасце (УП-1, УП-2, УП-3 и РП) који су саставни део овог правилника можете преузети овде односно појединачно:

pdf I. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf II. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf III. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

pdf IV. САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА У ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ, ШКОЛСКИМ И ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

који обухвата:

IV.1. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

IV.2. ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (4)

IV.3 ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ (2)

pdf V. САДРЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ХИТНИМ МЕДИЦИНСКИМ СТАЊИМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

pdf VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА

    који обухвата:

VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 1) Закона/(1-30)

VI.2. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.2.1 – VI.2.3.) (1-11)

VI.2.1. КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.2.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ, КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.2.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА /члан 41. тачка 2) Закона/

VI.3. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА (за групе од VI.3.1 – VI.3.7.) (1-99)

VI.3.1 КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА А НАЈКАСНИЈЕ ДО НАВРШЕНИХ 26 ГОДИНА ЖИВОТА, /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.3.2. СТАРИЈИХ ЛИЦА КОЈА СУ ТЕШКО ТЕЛЕСНО ИЛИ ДУШЕВНО ОМЕТЕНА У РАЗВОЈУ КАО И ЛИЦА СА ТЕЖИМ УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ, /члан 41. тачка 1) Закона/

VI.3.3. КОД ЖЕНА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ И 12 МЕСЕЦИ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА, /члан 41. тачка 2) Закона/

VI.3.4. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ПРЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА, ОДНОСНО ОПЕРАЦИЈЕ НА СРЦУ, /члан 41. тачка 4) Закона/

VI.3.5. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА У ОКВИРУ ПРЕОПЕРАТИВНОГ И ПОСТОПЕРАТИВНОГ ТРЕТМАНА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ У МАКСИЛОФАЦИЈАЛНОМ ПРЕДЕЛУ, /члан 41. тачка 5) Закона/

VI.3.6. КОД ОСИГУРАНИХ ЛИЦА КОД КОЈИХ ЈЕ У ТОКУ ЖИВОТА ЗБОГ ОБОЛЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ ДОШЛО ДО ГУБИТКА ПОЈЕДИНИХ ТЕЛЕСНИХ ИЛИ ПСИХИЧКИХ ФУНКЦИЈА ЗБОГ ЧЕГА НИСУ У МОГУЋНОСТИ ДА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, /члан 41. тачка 10)Закона/

VI.3.7. КОД ОСИГУРАНИКА ИЗ ЧЛАНА 22. ЗАКОНА

VI.4. НЕОПХОДАН СТОМАТОЛОШКИ ТРЕТМАН КОД ОСОБА СА УРОЂЕНИМ ИЛИ СТЕЧЕНИМ ТЕЖИМ ДЕФОРМИТЕТОМ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 8) Закона / (1-6)

VI.5. ПРОТЕТСКЕ НАДОКНАДЕ У ОКВИРУ ПОСТТУМОРСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ /члан 41. тачка 9) Закона (1-10)

VI.6. ИЗРАДА АКРИЛАТНЕ ТОТАЛНЕ И СУБТОТАЛНЕ ПРОТЕЗЕ КОД ОСОБА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА /члан 41. тачка 7) Закона/ (1-7)

VI.7. УРГЕНТНИ СТОМАТОЛОШКИ И ХИРУРШКИ ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ ПОВРЕДА ЗУБА И КОСТИЈУ ЛИЦА /члан 41. тачка 6) Закона/ (1-40)

VI.8. ХИТНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ОДРАСЛЕ /члан 41. тачка 3) Закона/ (1-10)

ОБРАСЦИ

pdf Образац УП-1 ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-2 ПОТВРДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ПУНОМ ИЗНОСУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

pdf Образац УП-3 ПОТВРДА O ПРЕСТАНКУ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ У ТОКУ 2013. ГОДИНЕ

pdf Образац РП РАЧУН о наплаћеној партиципацији

pdf  (2) Правилник о допуни Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2013. годину – постављено 30.12.2013