Претрага доктора

Мисија и визија

МИСИЈА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС

Дом здравља Брус је здравствена установа примарне здравствене заштите која пружа услуге заштите и унапређења здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију болесних и повређених, засновану на савременим медицинским доктринама у оквиру својих могућности и могућности друштва

ВИЗИЈА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС
Дом здравља Брус ће унапредити водећу улогу међу здравственим установама примарне здравствене заштите, пружањем здравствених услуга високог квалитета, утемељених на јасном стратешком правцу, праћењем потреба корисника, чврстим системом контроле и безбедности пацијената

Тежићемо поверењу у установу и осећају сигурности пацијената, а знање, искуство и људскост ће нам бити референтни оквир . . .