Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.04.2020.

03/04/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 01.04.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 01.04.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 426.964,05
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 5.032.841,33
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.374.629,23
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 01.04.2020. 6.834.434,61
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 01.04.2020.
1. ПЛАТЕ  5.075.483,44
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3.
01/04/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 31.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 31.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 426.964,05
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 402.085,59
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.03.2020. 829.049,64
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 31.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
01/04/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 27.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 27.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 426.964,05
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 180.577,89
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.03.2020. 607.541,94
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 27.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ  180.577,89
3. ПРЕВО
26/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 25.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 25.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 630.165,49
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  8.798,40
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 25.03.2020. 638.963,89
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 25.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
25/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 24.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 24.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 434.979,70
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  1.134.236,93
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.03.2020. 1.569.216,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
24/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 23.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 419.945,53
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  18.833,33
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.03.2020. 438.778,86
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 23.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
24/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 20.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 397.195,53
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  22.750,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.03.2020. 419.945,53
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
19/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 18.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 440.694,50
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.168.346,43
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.03.2020. 4.609.040,93
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.03.2020.
1. ПЛАТЕ  4.209.205,40
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. П
18/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 16.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 399.575,15
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  41.119,35
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.03.2020. 440.694,50
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
16/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 13.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 516.153,94
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  61.660,63
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  29.850,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.03.2020. 607.664,57
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 13.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ  89.181,22
3.