Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 17.10.2019.

18/10/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 17.10.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 17.10.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 98.522,93
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  3.301.062,12
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  19.600,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 17.10.2019.  3.419.185,05
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 17.10.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПР
17/10/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.10.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 16.10.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 0,00
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  15.075,50
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  500.000,00
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.10.2019.  515.075,50
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.10.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВО
27/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 26.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 26.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 0,00
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  22.350,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.09.2019.  22.350,00
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 26.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
23/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 20.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 0,00
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  335.680,02
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.09.2019. 335.680,02
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
19/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 18.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 0,00
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  23.600,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.09.2019. 23.600,00
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
06/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 16.617,60
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.367,53
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.09.2019. 17.985,13
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
05/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 04.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 5.557,78
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  10.550,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  509,82
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.09.2019. 16.617,60
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
04/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 89.331,63
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.09.2019. 89.331,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
03/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.09.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.09.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 55.064,93
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  194.682,45
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  78.127,96
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.09.2019. 327.875,34
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.09.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕ
02/09/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 30.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 30.08.2019.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 801.929,95
2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 30.08.2019. 801.929,95
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 30.08.2019.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ