Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено време – доктор медицине специјалиста/ доктор медицине у хитној медицинској помоћи

22/12/2021

Рад на пословима радног места: доктор медицине специјалиста/ доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Pogledajte sve Oglasi, Новости
21/10/2021

Рад на пословима радног места: доктор медицине, медицинска сестра, возач, технички секретар, дипл. економиста, спремачица

Pogledajte sve Oglasi, Новости
20/10/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца, медицинска сестра, возач

Pogledajte sve Oglasi, Новости
27/07/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
09/07/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
17/06/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 3 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
14/06/2021

Рад на пословима радног места спремач-ца просторија у којима се пружају здравствене услуге . . . 1 извршилац

Pogledajte sve Oglasi, Новости
05/06/2021

Рад на пословима радног места доктор медицине . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости
19/05/2021

Рад на пословима радног места медицинска сестра – техничар у амбуланти/ стационару у Служби опште медицине са ХМП, кућним лечењем поливалентном патронажом и Стационаром . . . 2 извршиоца

Pogledajte sve Oglasi, Новости