Претрага доктора

Оглас за пријем у радни однос на одређено времена за рад на пословима радног места спремач-ца

22/10/2018

Рад на пословима радног места спремач-ца просторија у којима се пружају здравствене услуге у Одељењу за техничке и друге сличне послове

Pogledajte sve Oglasi, Новости
13/10/2018

Оглас за продају лима и других покретних ствари . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
08/10/2018

Заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом са новозапосленим радником до 31.12.2018.године за рад на пословима радног места возач у хитној медицинској помоћи, због повећаног обима посла . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
15/05/2018

Рад на пословима радног места спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
23/04/2018

Рад на пословима радног места возача у хитној медицинској помоћи . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
23/04/2018

Рад на пословима радног места спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
09/05/2017

Оглас о давању у закуп непокретности у јавној својини путем јавног надметања . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости