Претрага доктора

Јавни оглас ради oтуђења покретних ствари у јавној својини

31/03/2020

Рад на пословима радног места стоматолошка сестра- техничар

Pogledajte sve Oglasi, Новости
05/03/2020

Рад на пословима радног места доктор медицине – 3 извршиоца . . .

Pogledajte sve Oglasi, Новости
04/02/2020

Рад на пословима радног места доктор медицине у кућном лечењу у Одсеку за кућно лечење и здравствену негу

Pogledajte sve Oglasi, Новости
08/01/2020

Рад на пословима радног места возача – возач у хитној медицинској помоћи

Pogledajte sve Oglasi, Новости
19/12/2019

Рад на пословима радног места возача- возач у хитној медицинској помоћи

Pogledajte sve Oglasi, Новости
16/08/2019

на мандатни период од 4 ( четири) године

24/05/2019

Рад на пословима радног места виша медицинска сестра- техничар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са ХМП, кућним лечењем, поливалентно патронажом и Стационаром- Одељење опште медицине

Pogledajte sve Oglasi, Новости
14/05/2019

Рад на пословима радног места медицинска сестра- техничар у амбуланти и доктор медицине у хитној медицинској помоћи

Pogledajte sve Oglasi, Новости