Претрага доктора

Јавна набавка: 10/18

20/09/2018

УСЛУГА , ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА БРУС- ЛАМЕЛА . . .

18/07/2018

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА

12/06/2018

НАБАВКА САНИТЕТСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА

25/05/2018

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

16/04/2018

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СОФТВЕРА

05/04/2018

ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

11/12/2017

ЛОЖ УЉE ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС

29/09/2017

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

04/09/2017

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

26/05/2017

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ