Претрага доктора

Вакцинација COVID – 19

16/01/2021

По инструкцијама Министарства здравља, Института за јавно здравље Батут и Завода за јавно здравље Крушевац, започета је имунизација запошљених у Дому здравља Брус и корисника Дома за одрасла и стара лица

Имунизација вакцином PFIZER-BIONTECH COVID-19, ek4245

14.01.2021 реализована је код

– 44 корисника Дома за одрасла и стара лица и

– 30 радника ДЗ Брус

15.01.2021 реализована је код
– 5 радника ДЗ Брус