Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.03.2020.

25/03/2020
Рачун: 840-419661-11 Датум: 24.03.2020.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 24.03.2020.
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 434.979,70
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  1.134.236,93
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.03.2020. 1.569.216,63
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.03.2020.
1. ПЛАТЕ
2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ
3. ПРЕВОЗ
4. ЕНЕРГЕНТИ  589.250,00
5. ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6. МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  27.355,88
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7. ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  180.605,26
8. САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  141.840,00
() УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 939.051,14
OСТАЈЕ     А – Б 630.165,49