Претрага доктора

Јавна набавка: 1/20

05/03/2020

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА –  ЕНЕРГЕНТИ – НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БРУС ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Информације и појашњења

Одлука о додели уговора