Претрага доктора

Нови директор Дома здравља Брус: др Соња Павловић

19/11/2019

 

Дана 19. новембра 2019. године др Соња Павловић је преузела дужност директорa Дома здравља Брус.

Рођена је 10.02.1968. године у Брусу где  је и завршила основну и средњу школу. Студије медицине уписала је 1986/1987. године у Београду. Дипломирала је 24. децембра 1991. године. У Дому здравља Брус је запошљена на неодређено време 03.01.1992. године, са непуних 24 године живота, као доктоир медицине. Након обављеног стажа, радилае је у Служби опште медицине, тачније у сменском раду у Хитној помоћи скоро пет година, а један краћи период у Служби медицине рада ДЗ Брус.

Школске 1998/1999. године уписала је специјалистичке студије на Медицинском факултету уу Београду, по одлуци тадашњег директора ЗЦ Крушевац, коме је припадао ДЗ Брус у том периоду, а 17.01.2003. године положила је специјалистички испит и добила звање специјалиста гинекологије и акушерства.

Током специјалистичких студија завршила је едукације из области УЗ дијагностике горње абдомена и мале карлице, колпоскопије и области ексфолијативне цитологије, што је примењивала и већину примењује у свакодневном раду. Након завршене специјализације, упућена је на едукацију из области УЗ дојке, као и из области цитокрининга по Бетезда класификацији.

Дана 01.12.2010. године именована је за руководиоца организационе јединице – шефа Одељења за здравствену заштиту жена.

По доласку са специјализације именована је за члана Стручног савета Дома здравља Брус, као највећег саветодавног тела у стручном раду директора и установе, као и Управног одбора. Након неколико година именована је за заменика председника Стручног савета, а од 28.07.2014. године обављала је дужност председника Стручног савета.

Активно је учествовала у добијању сертификата о акредитацији здравствене установе 2013., као и реакредитацији здравствене установе у јануару 2017. на период од 7 година.