Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 14.08.2019.

15/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 14.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 14.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 367.884,84
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  37.918,67
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  13.350,00
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 14.08.2019. 419.153,51
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 14.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  360.000,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  360.000,00
OСТАЈЕ     А – Б 59.153,51