Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 06.08.2019.

07/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 06.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 06.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.624.162,02
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  2.038,10
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 06.08.2019. 1.626.200,12
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 06.08.2019.
1 ПЛАТЕ  989.390,95
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ  37.918,67
3 ПРЕВОЗ  35.170,22
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  122.079,39
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  1.184.559,23
OСТАЈЕ     А – Б 441.640,89