Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.08.2019.

06/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 477.631,46
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  206.728,05
3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.146.530,56
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.08.2019. 1.830.890,07
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  206.728,05
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  206.728,05
OСТАЈЕ     А – Б 1.624.162,02