Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.08.2019.

05/08/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.08.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.08.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 279.116,51
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  420.918,67
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.08.2019. 700.035,18
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.08.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ
3 ПРЕВОЗ  39.525,55
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  182.878,17
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  222.403,72
OСТАЈЕ     А – Б 477.631,46