Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 09.07.2019.

10/07/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 09.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 09.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 308.120,76
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 09.07.2019. 308.120,76
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 09.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ  41.625,55
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  41.625,55
OСТАЈЕ     А – Б 266.495,21