Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.07.2019.

08/07/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 3.530,46
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  304.590,30
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.07.2019. 308.120,76
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
OСТАЈЕ     А – Б 308.120,76