Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.07.2019.

04/07/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 71.659,76
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  135.666,67
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  12.550,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.07.2019. 219.876,43
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  80.000,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  137.565,70
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 217.565,70
OСТАЈЕ     А – Б 2.310,73