Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.07.2019.

03/07/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 4.609.511,60
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ 43.841,30
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.07.2019. 4.653.352,90
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.07.2019.
1 ПЛАТЕ  4.077.446,85
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  118.104,22
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  386.142,07
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 4.581.693,14
OСТАЈЕ     А – Б 71.659,76