Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.07.2019.

02/07/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 01.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 01.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 416.647,27
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.129.984,09
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  65.566,96
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 01.07.2019. 4.612.198,32
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 01.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  2.686,72
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  2.686,72
OСТАЈЕ     А – Б 4.609.511,60