Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.06.2019.

13/06/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.06.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 12.06.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 415.100,68
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  1.050.699,67
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.06.2019. 1.465.800,35
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 12.06.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ  657.685,44
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  287.942,28
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  96.322,88
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  1.041.950,60
OСТАЈЕ     А – Б 423.849,75