Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.06.2019.

05/06/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.06.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 04.06.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 203.188,46
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 410.918,67
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.06.2019. 614.107,13
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.06.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  121.960,90
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  121.960,90
OСТАЈЕ     А – Б 492.146,23