Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.06.2019.

04/06/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.06.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.06.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 154.647,37
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.366.054,98
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  11.500,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  108.997,22
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.06.2019. 4.641.199,57
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.06.2019.
1 ПЛАТЕ  4.431.684,74
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  6.326,37
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  4.438.011,11
OСТАЈЕ     А – Б 203.188,46