Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 31.05.2019.

03/06/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 31.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 31.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.100.735,49
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  37.378,00
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  49,04
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.05.2019. 1.138.162,53
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 31.05.2019.
1 ПЛАТЕ  827.902,17
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ 27.771,10
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  127.841,89
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  983.515,16
OСТАЈЕ     А – Б 154.647,37