Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.05.2019.

29/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 28.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 28.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 492.589,32
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  1.120.708,34
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 28.05.2019. 1.613.297,66
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 28.05.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ  662.625,00
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  349.697,00
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  171.057,22
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  1.183.379,22
OСТАЈЕ     А – Б 429.918,44