Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.05.2019.

17/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 16.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 511.888,91
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  33.723,42
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.05.2019. 545.612,33
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.05.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  78.011,44
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  78.011,44
OСТАЈЕ     А – Б 467.600,89