Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 14.05.2019.

16/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 14.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 14.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 353.145,97
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  78.011,44
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  96.000,00
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 14.05.2019. 527.157,41
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 14.05.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  15.268,50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  15.268,50
OСТАЈЕ     А – Б 511.888,91