Претрага доктора

Јавна набавка: 10/19

14/05/2019

Предмет јавне набавке – ЈАВНА НАБАВКА–  УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА:  HELIANT HEALTH, HELIANT MONEO И LIS

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора