Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 07.05.2019.

08/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 07.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 68.927,33
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  323.000,00
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 07.05.2019. 391.927,33
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 07.05.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  2.921,82
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 2.921,82
OСТАЈЕ     А – Б 389.005,51