Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 06.05.2019.

07/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 06.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 06.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 136.649,50
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  11.400,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 06.05.2019. 148.049,50
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 06.05.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  79.122,17
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 79.122,17
OСТАЈЕ     А – Б 68.927,33