Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.05.2019.

06/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.05.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.05.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 280.337,73
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.399.614,35
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  104.550,76
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.05.2019. 4.784.502,84
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.05.2019.
1 ПЛАТЕ  4.465.231,90
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  182.621,44
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 4.647.853,34
OСТАЈЕ     А – Б 136.649,50