Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 30.04.2019.

03/05/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 30.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 30.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 244.162,73
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  194.372,00
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 30.04.2019. 438.534,73
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 30.04.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  158.197,00
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 158.197,00
OСТАЈЕ     А – Б 280.337,73