Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.04.2019.

17/04/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 16.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 446.817,06
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  3.757.978,56
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  17.000,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  33.718,51
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.04.2019. 4.255.514,13
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.04.2019.
1 ПЛАТЕ  3.791.697,07
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  2.754,20
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  3.794.451,27
OСТАЈЕ     А – Б 461.062,86