Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.04.2019.

08/04/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 468.788,82
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.04.2019. 468.788,82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.04.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ  30.004,88
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  30.004,88
OСТАЈЕ     А – Б 438.783,94