Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.04.2019.

05/04/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 04.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 927.268,82
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.04.2019. 927.268,82
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.04.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА  22.699,15
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  287.102,65
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  148.678,20
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  458.480,00
OСТАЈЕ     А – Б 468.788,82