Претрага доктора

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.04.2019.

04/04/2019
Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.04.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.04.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.649.222,31
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 184.208,33
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.04.2019. 1.833.430,64
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.04.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ  739.821,35
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  166.340,47
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  906.161,82
OСТАЈЕ     А – Б 927.268,82